W tym momencie już coraz to systematyczniej rozpoczynamy dbać o postęp darów aktorskich pośród dzieci. Skutkiem tego też obmyślanych jest wiele dni, w których nadaje się przygotowanie teatrzyku lub turniejów recytatorskich. Bieżącym czynnikiem sa wydawnictwa piszące jasełka scenariusz gimnazjum tego ważnego czynnika ma obowiązek wypływac morał , który dla dzieci będzie nauką. Dzieci dodatkowo tworzone są w wymyślny sposób na dzień nauczyciela scenariusz tego dnia także musi być w adekwatny sposób ustalony i przemyślany, aby każde dziecko wiedziało jak ważną rolę w ich życiu odgrywają ludzie. Bez liku wydawnictw muzczno – literackich przygotuje jasełka dla przedszkola , coraz liczniejsze grono pedagogów w prowadza takie wyjścia do planu lekcji, jako przygotowanie dzieci do dbałości o rozwój naszych pociech. Dzięki temu, że nauczyciele dbają o rozwój dzieci, a rodzice dopomagają w przygotowywaniu dzieci do widowisk z użyciem owych muzycznych pomocy ewoluują lepiej i przygotowane są do funkcjonowania wśród ludzi. Dzieci takie mają o wiele więcej odwagi przy sztukach publicznych w przyszłości.