produkty do lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a jednocześnie absolutnie zbędnych. Poprawa pracy zespołowej i komunikacji Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i używanych surowców. Skorzystanie z technik lean management daje możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania weryfikacji, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.